Cây công trình

CAU HAWAI – PARLOR PALM

95,000 

Cây chậu treo

CÂY BÁCH THỦY TIÊN

125,000 250,000 

Cây chậu treo

CÂY BƯỚM ĐÊM

Cây chậu treo

CÂY CẨM THẠCH

70,000 

Cây công trình

CÂY DẠ LAM

Cây công trình

CÂY DƯƠNG XỈ

45,000 

Cây công trình

CÂY HỒNG MÔN

Cây để bàn

CÂY HƯƠNG THẢO

65,000 185,000 

Cây để bàn

CÂY KIM NGÂN

90,000 

Cây để bàn

CÂY KIM NGÂN LƯỢNG