Thiết kế cảnh quan di tích, danh thắng

Di sản là một phần sống của đương đại của đời sống chúng ta. Các đối tượng, tòa nhà, khu vực hay các nghi lễ trở thành một khuôn khổ và tài liệu tham khảo mà chúng tôi xây dựng tương lai.
Công nhận di sản, di tích có thể mang lại một tài sản phong phú với cuộc sống, củng cố văn hóa và của con người, sự hiểu biết về nơi chúng ta.
Việc thiết kế cảnh quan cho di tích hay danh thắng, có nghĩa là cải tạo hoặc cố găng thêm vào các di sản này một cảnh quan phù hợp với tầm vóc, ý nghĩa lịch sử và văn hóa của bản thân công trình.
Thiết kế dành cho di tích, danh thánh bao trùm sự phức tạp của cách chúng ta hòa nhập và hiểu biết về hiện tại và tương lai của chúng ta cộng với quá khứ sống của chúng ta.
Nó thể hiện một sự hiểu biết tinh vi có ý nghĩa di sản và khuyến khích một thiết kế sáng tạo và nhạy cảm trong việc tiếp cận.

Đôi lúc các kiến ​​trúc sư cảnh quan phải làm việc để biến đổi các khu vực chứa chất thải công nghiệp và độc hại, cơ sở hạ tầng không còn được sử dụng hoặc đất bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, thiên tai hoặc không sử dụng. Những nơi bị lãng quên này, trong khi thường có tác động tiêu cực đến môi trường và cộng đồng xung quanh, đồng thời là một phần của di sản văn hóa của chúng ta.

Tại thời điểm hiện tại, rất nhiều doanh nghiệp lớn và nhà nước bắt tay vào cải tạo các di tích, danh thắng để gìn giữ di sản và phát triển ngành công nghiệp không khói. Việc có các kiến trúc sư cảnh quan tham gia vào giai đoạn đầu của dự án có thể dẫn đến quá trình phê duyệt nhanh hơn để xác định, đánh giá và giảm thiểu tác động đến tài nguyên di sản. Có những yếu tố của các dự án mà một kiến ​​trúc sư cảnh quan di sản văn hóa có thể giải quyết cho khách hàng của chúng tôi để tránh mất thời gian và tiền bạc. Bằng cách tham gia sớm, chúng tôi có thể cho nhóm dự án biết các khu vực có ý nghĩa di sản văn hóa nên sẽ không còn là vấn đề sau này trong dự án. Ví dụ, Quang Cảnh Xanh đã được liên hệ sớm cho một dự án đang tiến hành ở Đà Nẵng và chúng tôi đã xác định tất cả các tính năng di sản để nhóm dự án nhận thức được những gì có thể bị thay đổi hoặc loại bỏ hoặc những gì cần ở lại.

[message_box bg_color=”rgb(96, 114, 98)”]

[row v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″]

Mục tiêu của chúng tôi là luôn tạo ra những nơi để cộng đồng phát triển mạnh. Để làm điều đó, mọi thứ phải được xem xét. Giống như các cân nhắc thiết kế được thực hiện cho một con đường hoặc một tòa nhà, việc bảo tồn và quản lý cảnh quan di sản văn hóa của chúng tôi là một lợi ích cho khách hàng và cộng đồng của chúng tôi. Bao gồm một kiến ​​trúc sư cảnh quan di sản văn hóa có thể là điều cần thiết cho sự thành công của dự án từ các phê duyệt, để đảm bảo dự án chạy đúng thời hạn và trong ngân sách, để xem xét các tác động đối với công chúng.

Ngoài các yêu cầu pháp lý, việc bảo tồn cảnh quan di sản văn hóa được kết nối với tâm lý của chúng tôi. Cột mốc cho dù chúng là cây, cây cầu, ghế dài, hàng rào, hoặc tầm nhìn, cung cấp cho chúng ta cảm giác an toàn và quen thuộc. Một ví dụ về điều này có thể là ai đó nói với bạn, tôi sẽ gặp bạn tại băng ghế dưới gốc cây sồi lớn, trên một con đường mòn quen thuộc. Điều quan trọng cần nhớ là các kiến ​​trúc sư cảnh quan di sản văn hóa, chúng tôi không chống lại sự thay đổi đối với cảnh quan. Chúng tôi muốn trực tiếp thay đổi, quản lý thay đổi và làm cho nó tương thích với môi trường xung quanh và các kết nối mà mọi người có với nó.

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[logo img=”1740″]

[/col]

[/row]

[/message_box]

Viết một bình luận