Cây bóng mát

BƯỚM ĐỎ

Cây bóng mát

BƯỚM HỒNG

Cây công trình

CAU HAWAI – PARLOR PALM

125,000 250,000 

Cây công trình

CÂY DƯƠNG XỈ

45,000 

Quang cảnh xanh

CÂY HẠNH PHÚC

Cây bóng mát

CÂY KÈ NHẬT