145,000 
320,000 540,000 

Cây để bàn

BAO THANH THIÊN

Cây công trình

CAU HAWAI – PARLOR PALM

95,000 
125,000 250,000 

Cây công trình

Cây Cau Đỏ

Quang cảnh xanh

CÂY HẠNH PHÚC

Cây công trình

CÂY HỒNG MÔN

Cây công trình

CÂY HỒNG QUÂN TỬ

Cây để bàn

CÂY HƯƠNG THẢO

65,000 185,000