Cây công trình

ÁC Ó

Cây công trình

BẢY SẮC CẦU VỒNG

Cây công trình

BIẾN HOA SÔNG HẰNG

Cây công trình

CẨM TÚ MAI

Cây công trình

CAO CẲNG XANH

Cây chậu treo

CÂY BƯỚM ĐÊM

Cây chậu treo

CÂY CẨM THẠCH

70,000 

Cây công trình

CÂY CHUỖI NGỌC

Cây công trình

CÂY DƯƠNG XỈ

45,000 

Cây công trình

CÂY HỒNG MÔN