145,000 

Cây để bàn

BAO THANH THIÊN

Cây công trình

BẢY SẮC CẦU VỒNG

Cây công trình

CAU HAWAI – PARLOR PALM

95,000 

Cây chậu treo

CÂY BÁCH THỦY TIÊN

125,000 250,000 

Cây để bàn

CÂY BÌNH AN

105,000 

Cây chậu treo

CÂY BƯỚM ĐÊM

Cây chậu treo

CÂY CẨM THẠCH

70,000 

Cây công trình

CÂY DẠ LAM