Cây công trình

ẤU THÁI

Cây công trình

BÈO CÁI

Cây chậu treo

CÂY BÁCH THỦY TIÊN

Cây công trình

CÂY HỒNG MÔN

Cây công trình

CÂY THỦY QUỲNH

Cây công trình

CÂY TRẦU BÀ

70,000 

Cây công trình

CÂY TRỦY TRÚC

Cây công trình

CỎ ĐỒNG TIỀN

50,000 

Cây công trình

HOA SEN TRẮNG

Cây công trình

HOA SÚNG (Nymphaea rubra)

Cây công trình

HOA SÚNG NIA