CÂY PHI LAO

Vừa phù hợp làm cây bóng mát, cây bonsai

Cây phi lao dùng làm cây công trình, các cành và thân cây chịu cắt uốn nên còn dùng làm cây cảnh, cây bóng mát và cây bonsai.

Bài thuốc chữa bệnh dân gian

Trong dân gian phi lao cũng được dùng làm thuốc, rễ cây dùng làm thuốc chữa tiêu chảy và kiết lị.

Được trông phổ biến ở nhiều tỉnh thành

Tùy vào nhu cầu, nhiều tỉnh trồng phi lao trên các bãi cát ven biển, làm cây chắn gió, cây ven đường lấy bóng mát, hay trong công viên làm cây cảnh.