Showing 1–12 of 55 results

Cây bóng mát

BƯỚM ĐỎ

Cây bóng mát

BƯỚM HỒNG

Cây công trình

CAU HAWAI – PARLOR PALM

125,000 250,000 

Cây bụi

CÂY BƯỚM BẠC

Cây công trình

CÂY DƯƠNG XỈ

45,000 

Quang cảnh xanh

CÂY HẠNH PHÚC

Cây bụi

CÂY HOA LÀI TÂY

Cây bóng mát

CÂY KÈ NHẬT