Kệ gỗ đa năng KTT_QCX_2002

248,000 

Kích thước: 65 x 30,5 x 40,5 cm. Có thể mua nhiều kệ để xếp chồng lên để phục vụ các mục đích khác nhau.

Kệ gỗ đa năng KTT_QCX_2002

248,000