CÂY OSAKA VÀNG

Cây bóng mát được trông phổ biến trên đường phố

Osaka vàng cao tới 10–20 m, lớn nhanh, tán cây rộng nên tỏa bóng mát lớn trên đường.

Cây tô điểm màu sắc cho cảnh quan thành phố

Cụm hoa osaka lớn, sắc vàng rực rỡ, hoa thường nở rộ và sai hoa nên rất đẹp, tạo cảm giác tươi mát cho người đi đường.