Cây công trình

CÂY CỌ DẦU

Cây công trình

CÂY DẠ LAM

Cây công trình

CÂY DƯƠNG XỈ

45,000 

Cây công trình

CÂY HỒNG MÔN

Quang cảnh xanh

CÂY PHONG LỘC HOA

Cây công trình

CÂY PHÚ QUÝ

46,000 

Cây xanh trong nhà

CÂY THIẾT MỘC LAN

Cây lá màu

CÂY VẠN LỘC

85,000 105,000 
60,000 

Cây công trình

LAN Ý – PEACE LILY

110,000 130,000 

Cây công trình

NGỌC NGÂN

50,000 85,000 

Cây xanh trong nhà

TRẦU BÀ ĐẾ VƯƠNG XANH